New ipad case, made by me lol @gavintienthanh @wuminzy @belliscosmetic #ipadcase @kilibay @trangdang05 @hanhkun94 @iamtuangaga @miudautron  (at Bellis Cosmetic - Chuyên hàng xách tay chính hãng từ Pháp)

New ipad case, made by me lol @gavintienthanh @wuminzy @belliscosmetic #ipadcase @kilibay @trangdang05 @hanhkun94 @iamtuangaga @miudautron (at Bellis Cosmetic - Chuyên hàng xách tay chính hãng từ Pháp)

ipadcase

Hello mấy cưng 😂😂😂😂 (at Dingtea 47 Hàng Cót)

Hello mấy cưng 😂😂😂😂 (at Dingtea 47 Hàng Cót)

Loại gạch xưa này có hoạ tiết thật là đẹp 😘😘😘 (at Nơi Niềm Vui Ngập Tràn)

Loại gạch xưa này có hoạ tiết thật là đẹp 😘😘😘 (at Nơi Niềm Vui Ngập Tràn)

Có ai chiết nước hoa không nào 😝😝😝😝😝 (at Bellis Cosmetic - Chuyên hàng xách tay chính hãng từ Pháp)

Có ai chiết nước hoa không nào 😝😝😝😝😝 (at Bellis Cosmetic - Chuyên hàng xách tay chính hãng từ Pháp)

Nhìn như người trong The Sim í. Hihi. Nhìn lạ lắm.

Nhìn như người trong The Sim í. Hihi. Nhìn lạ lắm.