Always Smiles 😊😉😋☺️🎉🌻 (at Delio Coffee)

Always Smiles 😊😉😋☺️🎉🌻 (at Delio Coffee)

Ngồi ăn xong no quá chả biết làm gì, vẽ vớ vẩn lại vẽ ra con #annabelle nè, chả giống chả sợ hì,chỉ thấy buồn cười thôi haha @gavintienthanh @wuminzy #lol #funnydrawing  (at Al Fresco’s Hai Ba Trung)

Ngồi ăn xong no quá chả biết làm gì, vẽ vớ vẩn lại vẽ ra con #annabelle nè, chả giống chả sợ hì,chỉ thấy buồn cười thôi haha @gavintienthanh @wuminzy #lol #funnydrawing (at Al Fresco’s Hai Ba Trung)

funnydrawing lol annabelle

Đói quá,ăn tạm Pizza Alfresco’s vậy, no lòi luôn í😚😘☺️🍕🍕🍕🍕🍟🍟🍟 @gavintienthanh @wuminzy  (at Al Fresco’s Hai Ba Trung)

Đói quá,ăn tạm Pizza Alfresco’s vậy, no lòi luôn í😚😘☺️🍕🍕🍕🍕🍟🍟🍟 @gavintienthanh @wuminzy (at Al Fresco’s Hai Ba Trung)

Xôi Xíu Gà nè, cũng ngon 😌😙😊😉 (at Xôi Xíu Gà 330 Khâm Thiên)

Xôi Xíu Gà nè, cũng ngon 😌😙😊😉 (at Xôi Xíu Gà 330 Khâm Thiên)

Lại vuốt dựng ngược nữa rồi nè 😚😜… (at Thanh Hair - Số 1 Lê Văn Hưu)

Lại vuốt dựng ngược nữa rồi nè 😚😜… (at Thanh Hair - Số 1 Lê Văn Hưu)

Miss these old ‘school’ days 🎉🏫😃😚

Miss these old ‘school’ days 🎉🏫😃😚